Trang thông tin điện tử của Quỹ thiện tâm

Hỗ trợ bê cái giống sinh sản cho các gia đình nghèo

Bắt đầu triển khai từ tháng 03/2012, Chương trình hỗ trợ bê cái giống sinh sản cho các gia đình nghèo tại các địa phương là một hoạt động nhằm hỗ trợ các hộ nông dân nghèo thoát nghèo một cách bền vững, hướng đến cuộc sống ấm no, sung túc.

Theo đó, Quỹ Thiện Tâm sẽ tài trợ cho mỗi gia đình nghèo có nhu cầu chăn nuôi 01 con bê cái làm giống sinh sản, từ đó nâng cao thu nhập, tăng sức kéo cho sản xuất nông nghiệp và giúp các hộ gia đình thoát nghèo. Con giống nuôi tại hộ gia đình, khi đẻ lứa đầu tiên là bê cái, sau khi nuôi được ít nhất 9 tháng tuổi thì chuyển giao con giống này cho hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo khác nuôi và cứ như vậy tiếp tục phát triển và mở rộng tới các hộ khác được hưởng lợi trong địa phương.

Các hộ gia đình được bình xét nhận bê đợt sau được khuyến khích phối hợp với gia đình nhận bê đợt trước đó cùng chăm sóc, theo dõi, quản lý để nhận được bê khi đẻ lứa đầu đạt chất lượng. Trường hợp con giống đẻ lứa đầu tiên là bê đực, khi đủ 9 tháng trở lên sẽ bán và dùng tiền đó để mua bê trao cho hộ nghèo đợt tiếp theo.

Sau khi bàn giao bê giống cho các hộ gia đình, Quỹ Thiện Tâm đều phát tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân để đạt hiệu quả tối ưu; đồng thời nhiều địa phương cũng đã phối hợp triển khai quản lý, điều phối đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2012 và 2013, Quỹ Thiện Tâm đã triển khai Chương trình hỗ trợ bê giống cho các hộ nghèo tại hai tỉnh Ninh Bình và Hà Tĩnh khoảng 10.000 con bê cái làm giống sinh sản với tổng ngân sách lên tới hơn 100 tỷ đồng. Hiện tại Quỹ đang tiếp tục nhân rộng và triển khai chương trình hỗ trợ 5.000 con bê tại 5 tỉnh Tây Nguyên và sắp tới là ở nhiều địa phương khác trên cả nước, đem tới “chiếc cần câu” ý nghĩa cho người nghèo.