Trang thông tin điện tử của Quỹ thiện tâm

Chương trình xây dựng và tặng nhà tình nghĩa

Nhằm chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Thiện Tâm đã và đang phối hợp với các cơ quan Báo chí, UBND và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… tiến hành khảo sát và triển khai xây dựng Nhà tình nghĩa cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách, các thương binh, gia đình liệt sĩ có công với Cách mạng khó khăn, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại khắp các tỉnh/ thành phố trên cả nước như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Cao Bng, Thái Bình, Hòa Bình, Tha Thiên Huế, Ngh An, Qung Bình, Qung Tr, Thanh Hóa, Ninh Thun, Bình Thun, Đc Nông, Tin Giang, Đng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Bình Phước, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Cn Thơ, Tây Ninh, Đng Nai, Qung Ngãi, Hưng Yên, Qung Nam, Nam Đnh, Hà Nam, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Th, Hi Phòng, Bình Đnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, Đin Biên, Yên Bái, Kiên Giang, Bc Liêu, Hi Dương, Bc Giang, Qung Ninh, Hà Ni, thành ph H Chí Minh…


 
 
Các ngôi nhà xiêu vẹo xuống cấp như thế này đã được thay thế bằng những mái ấm tình nghĩa khang trang

Tính từ 2006 đến hết 2012, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, Quỹ Thiện Tâm đã xây dựng và trao tặng được trên 8.200 căn nhà tình nghĩa rộng rãi, khang trang, đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của các gia đình ở nhiều địa phương.


Trong năm 2013, với số lượng xây dựng khoảng 4.500 nhà tình nghĩa, Quỹ Thiện Tâm đang gấp rút triển khai để sớm hoàn thiện việc xây dựng nhà và sẽ tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng chương trình này tới các địa bàn khác trong cả nước, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng thời giúp người nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu cho bản thân và cho xã hội.